Ticho…

Protějškem vnějšího hluku je vnitřní hluk myšlení.
Protějškem vnějšího ticha je vnitřní ticho.

Kdykoli je kolem vás ticho – naslouchejte mu.
Vnímejte je. Věnujte mu pozornost. Naslouchání
tichu vyvolává ticho ve vašem nitru, neboť ticho
lze vnímat jedině skrze ně samé.

Všimněte si, že když vnímáte ticho, tak nemyslíte
na nic. Uvědomujete si, ale nemyslíte.

Eckhart Tolle, Ticho promlouvá, str. 14

odkaz na knihu

Napsat komentář