Uvědomuji si, že jsem zcela odpovědný za všechny zkušenosti, kterých se mi v mém životě dostává, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Tím, že se chovám odpovědně, mohu si vybrat, které chci dále zažívat. Děkuji za tyto zkušenosti, které prohloubily mou moudrost a s vděčností se dále zříkám těch, které již mi neslouží a volně a s láskou se od nich osvobozuji.