Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu.