Uznávám, že jsem se v každém okamžiku chovala, jak nejlépe jsem mohla v danou chvíli a s danými znalostmi a odpouštím si.