Zasloužím si odpuštění. Je to dar, který sama/sám sobě dávám.