Odpouštím ti, že jsi se nechoval/a tak, jak jsem si myslel/a, že bys měl/a. Dávám ti svobodu a nyní už nade mnou nemáš moc, proto i já se osvobozuji.