Kladu sama/sám sebe na první místo a vím, že je to tak správně.