Afirmace | Satanova lest

Tenký led

Hned na začátku je potřeba říci, že ačkoliv se budu snažit být co nejvíce objektivní, tak určitá zaujatost ve mě přeci jen zvítězí neboť toto téma je řekněme „horké“. Nicméně blíží se konec roku a je třeba vyčistit si hlavu pro další myšlenky neboť myšlenka, že afirmace je vlastně dílo satana mi vrtá hlavou již několik týdnů.

Když jsem procházel výsledky hledání pro výraz afirmace na Google, zaujal mne odkaz na stránky vysvobozeni.cz. Konkrétně to byl článek vysvobozeni.cz/Afirmace. Celý text je velmi ofensivní a nedává čtenáři příliš prostou pro kompromis vlastních myšlenek. Cituji:

JESTLIŽE MÁTE POCIT, ŽE VÁŠ ŽIVOT JE VE ŠPATNÉM STAVU, PŘIBLIŽTE SE VÍCE K PŘÍRODĚ A DOVOLTE JEJÍ MOUDROSTI A SÍLE, ABY VÁS ZNOVU UVEDLY DO HARMONIE.

(komentář autora reagujícího na text afirmace) Neexistuje nic takového jako „moudrost přírody“. Příroda a vše v ní je pouze stvořením, dílem Boha stvořitele. Veškerá esoterní a jim podobná učení ráda operují s pojmy „mír, harmonie“. Vždy se ovšem jedná jen o působení na tělesnost a emoce.

Jelikož mne tato myšlenka velmi zaujala, kontaktoval jsem pana Tomáše A. Chtěl jsem rozvinout diskuzi a pobavit se o tom, co ho k takové myšlence vede a čím ji opodstatňuje. Neboť na mne tento článek působí jako opakování předané poučky.

Odpovědí byl pouze odkaz na stránky odkrytepravdy.cz konkrétně na článek odkrytepravdy.cz/Satanovy-prezentace-nejsou-ponuré-smutné-a-skličující. V tomto článku jsem nalezl slovo satan v jeho různých podobách celkem 22x. Chtěl jsem pokračovat v dialogu ale bohužel pan Tomáš se odmlčel. Cituji z článku:

Nejčastějšími slovy v Satanových prezentacích jsou:

láska, bůh, pokoj, harmonie, osvícení, duchovnost, lepší svět, Kristus, boží vůle, spokojenost, duchovní růst, požehnání, jednota, humanita

Opět naprosto bojovný článek bez kousku místa pro dialog. Navíc válečník v logu mi připomíná dávnou historii církve, kdy svou pravdu hlásala silou meče a strachu. A tak bych celou myšlenku obou článků obalil. Jde o strach. Koho má ale zastrašit a před čím?…

Zakázané myšlenky

V obou textech je nám velmi otevřeně nabízena varianta, že afirmace, přání, pozitivní myšlenky, sebekontrola jsou nástrojem ďábla, temné strany. Proč tomu tak je? Ne! Proč by tomu tak mělo být?

Když sám sobě řeknu slovo afirmace, vidím holohlavého člověka. Možná je to mnich. Má laskavý úsměv a lidi kolem něj jsou pokorní a klidní. Vidím člověka, který si uvědomil sám sebe a to, že mysl je mnohem více než mozek, který umí sečíst 1+1. Jako přídavné jméno bych mu asi vybral, že je duchovní. Duchovní člověk.

Umíte si představit, že takový člověk je dílo satana? Komu ubližuje a čím? Na kom nebo na čem se přiživuje? Nic nedostává, jen rozdává, je skromný.

Přijde mi, jako by duchovno byla církevní výsada jen pro vyvolené, člověk nevyvolený by se neměl stát duchovním. Zřejmě není správné, aby šel dál za hranice své mysli. Měl by žít ve strachu, že když překročí předem dané hranice, tak za to bude patřičně potrestán, aniž by komukoliv ublížil.

Znám jednu v Boha věřící ženu, je z mé rodiny. Je si vědoma, že cvičení jógy by ji udělalo dobře na záda a celkovou psychickou pohodu. Necvičí, protože má strach, že by porušila hranice, které jí její víra stanovila. Má obavu, protože jóga je víc než jen cvičení. Pracuje se stavem mysli a pomáhá cvičícím v duchovním rozvoji.

Zlá afirmace

Nevidím, žádný rozdíl v tom jestli usínám po modlitbě k bohu, aby na mne dohlédl. Opatroval moji rodinu. Aby mi pomohl získat lepší práci, díky které se uživím. Abych mu poděkoval ta toto jídlo nebo den. Nevidím rozdíl mezi tím a slovy „věřím, že zítra se mi bude dařit“.

Pořád jsme u slova a stavu, kdy lidé v něco věří. Neboť dle mého názoru, věřit se dá i svobodně, bez pravidel a omezení. Bez potřeb mít ikony pro svou víru.

V žádném případě, tímto článkem nesnižuji něčí víru. Ve svém blízkém okolí mám velmi mnoho věřících. Článkem jsem se snažil poukázat na nesmyslně ortodoxní projevy, které jen vytváří další strachy a obavy z toho jít dál…

Napsat komentář